ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు తేది డౌన్లోడ్/లింకు
జిల్లా పరిపాలనాధికారి కార్యాలయము (పంచాయతి విభాగం),ఆదిలాబాద్ ప్రకటన నం.50/K1.Pts/2018. Dated : 15.03.2018 23/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(643 KB)